ZAMÓWIENIE W TOKU
   

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest P.H.Market Waldemar Kapusta z siedzibą w Słupsku  przy ul.Witkacego 5-7  tel.: 59-841-37 44 adres e-mail: hurt@market.slupsk.pl   zwany dalej Administratorem:

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  świadczenia usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

-  wniesienia  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ,

-  przenoszenia danych,

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania umowy . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty przedawnienia roszczeń

Klauzula poufności:
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i wszelkie załączone do niej pliki są poufne
oraz podlegają ochronie prawnej. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, 
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i niezwłoczne usunięcie tego materiału z komputera.

-
Przedsiębiorstwo Handlowe Market
Waldemar Kapusta
ul.Witkacego 5-7
76-200 Słupsk
tel 59 84 13 744

Promocje

Sandway klapek damski 2225f
Nr kat.: 2225f czarny , 5147
 szczegóły

Sandway klapek damski 2225f
Nr kat.: 2225f , 5146
 szczegóły

Jezzi

Jezzi klapek SA19-20
Nr kat.: SA19-20 , 4084
 szczegóły

Sandway klapek damski 2225f
Nr kat.: 2225f , 5146
 szczegóły

Sandway klapek damski 2225f
Nr kat.: 2225f czarny , 5147
 szczegóły

Jezzi

JEZZI SANDAŁ DZIEWCZĘCY MR1741-4
Nr kat.: MR1741-4 , 5125
 szczegóły

Jezzi

Jezzi klapek SA19-20
Nr kat.: SA19-20 , 4097
 szczegóły

Jezzi

Jezzi klapek SA19-20
Nr kat.: SA19-20 , 4097
 szczegóły